Energetski certifikat

 

Što je energetski certifikat?

Dokument kojim se na pregledan način predočavaju energetska svojstva zgrade (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova, klima…) i koji ima propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.

 

Je li u Republici Hrvatskoj zakonski obvezno energetsko certificiranje?

Da, obavezno energetsko certificiranje zgrada u RH uvedeno je 15. člankom Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), a provodi se prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13 i 78/13).

 

Postoje li novčane kazne ako se energetski certifikat ne ishodi na vrijeme?

Da, prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, predviđene novčane kazne su u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna.

 

Čemu služi energetski certifikat?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o njenim energetskim svojstvima, potrošnji energije te eventualnim prijedlozima za smanjenje ili poboljšanje ukupnih energetskih svojstava.

 

Kolika je cijena energetskog certifikata?

Cijena energetskog certificiranja određena je zakonskom regulativom te je propisana cjenikom Ministarstva. Postupak izračuna cijene prilagođava se ovisno o koeficijentu složenosti građevine te u svakom trenutku možete bez obaveze provjeriti cijenu za Vašu građevinu!

 

Kome je potreban energetski certifikat?

* Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna        cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

* sestambene zgrade (poslovne, uredske, škole, fakulteti, vrtići, bolnice, sportske građevine, hoteli, restorani, trgovački centri, muzeji, knjižnice… );

* sve novoizgrađene nekretnine (UVJET ZA UPORABNU DOZVOLU!);

* stambene zgrade, odnosno dio zgrade koji se prodaje;

* od 01.01.2016. godine i sve nekretnine koje se iznajmljuju, daju u leasing ili zakup!

 Je li potreban energetski certifikat pri kupoprodaji nekretnina?

Da, za svaku građevinu (stan, kuću, poslovni prostor…) veću od 50 m².

 

Je li potreban energetski certifikat za industrijske građevine?

Da, za svaku koja je veća od 50 m², a grije se na temperaturu preko 18˚ ili hladi ispod 12˚.

 

Tko mora javno izložiti energetski certifikat?

Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m².

 

Koliki je rok važenja energetskog certifikata?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.